La Asociación

  1. Home
  2. La Asociación
Filter
Casas Rurales en Galicia

A Asociación Galega de Turismo Rural con fins sen ánimo de lucro, no seguinte AGATUR:

O seu obxectivo é promover e apoiar aos asociados, propietarios das vivendas de turismo rural e os establecementos de hostalería no rural, nas modalidades reguladas pola Xunta de Galicia, defendendo os intereses específicos dos seus propietarios e desenvolvendo, fomentando e promovendo  o Turismo Rural e todas as iniciativas para elevar o nivel de vida de carácter cultural, deportivo e social, etc., que teñen lugar no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

La Asociación Gallega de Turismo Rural sin fines lucrativos, en sigIas AGATUR:

Tiene por objetivo promover y apoyar a los asociados, propietarios de las Casas de Turismo Rural y Establecimientos Hosteleros en el ámbito rural, en las modalidades regladas por la Xunta de Galicia, defendiendo los intereses específicos de sus propietarios y desarrollando, incentivando y promocionando el Turismo Rural y todas las iniciativas de elevación del nivel de vida de carácter cultural, deportivo y social, etc., que tengan lugar en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.