Un plan estratéxico ou plan Marshall de axudas e cooperación

Agatur Logo 512x512

É primordial que en función dos diferentes escenarios posibles (do máis optimista ao máis pesimista) póidanse loitar para que as deficiencias polos peches dos negocios hostaleiros poidan ser máis levadíos e menos custosos. Negocios que van desde case un 90% de autónomos e pequenas pemes a grandes empresas.

Nas situacións en que estamos a vivir os peches poden ser indispensables, a enfermidade e morte son serias compañeiras de viaxe, a cruel experiencia que imos vivindo lémbranolo diariamente. O que se demostrou é que coa cooperación e discusión podemos reducir considerablemente os casos de contaxio. O que por conseguinte dá lugar a unha recuperación dos negocios.

Adiante cas posibles decisións a adoptar, mesmo dende o máis longo prazo  o máis optimista aparición de medicamentos para combater a pandemia, e outra cunha clara actitude de empresa consciente de loita polo negocio a través dun impecable e responsable comportamento de cando sexa necesario coas administracións do Estado, Xunta e Corporacións Locais sobre horarios, peches, Ertes, etc.  e que as administracións apoien con axudas nos momentos máis difíciles para podelo superar. É imprescindible esta cooperación para saír adiante. Outro é o pesimista, o estar a traballar independentemente e que levará ao desastre e descontrol do sector.

Tenmos que ver a posibilidade e fortalecer ao sector de que en momentos tan difíciles debe de haber traballo en conxunto de comportamento, para que non exista o oportunismo de certas actitudes antidemocráticas e antisociais que fan débil ao sector.

Dos tempos difíciles xorden as grandes decisións, é un momento importantísimo para que o traballo en conxunto do sector e administración sirva para loitar contra os desafíos. Un sector dominado polas pemes, autónomos e grandes empresas deberá de traballar atraveso das súas asociacións e os seus representantes como bos xestores do sector para conseguir resultados reais e positivos.

Revisión e posta ao día do negocio polo seu propietario. Ser capaces de ver os cambios que nos espera. Posibles escenarios e eliminación de costumes non rendibles para suprimilos ou actualizalos por outros máis actuais.

O turismo e a súa recuperación virá cando isto comece a funcionar con máis coherencia de traballo, aínda que a pandemia persista. Debemos afacernos a vivir con ela coa máxima seguridade posible, mentres non haxa solucións reais. Todos somos partícipes dun novo e distinto futuro.

DESDE  AGATUR (Asociación Galega de Turismo Rural).